4:32:36 PM 1398 / 05 / 29

به پورتال مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید ::: خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را جهت غنی تر شدن محتوای پورتال از طریق آدرس پست الکترونیکی ITSM@kaums.ac.ir ارسال نمایید.

  آمار جمعیت به تفکیک گروه های سنی و بر حسب شهرستان درانتهای سال92
  آمار مراکز بهداشتی درمانی/ پایگاه بهداشت و خانه بهداشت شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در سال 92
  توزیع فراوانی مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان های کاشان و  آران و بیدگل در سال 92
  تسهیلات بهداشتی درمانی (مراکز بهداشتی) به تفکیک شهرستان و بر حسب سال
  آمار مراجعین سرپایی (بار مراجعه) به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی  شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در سال92
  خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها
  آمار موالید زنده /زنان زایمان کرده شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در سال92
  برنامه پزشک خانواده شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در انتهای سال92
  مهمترین علل مرگ در جمعیت تحت پوشش دانشگاه در سال 92
  اهم فعالیت ها در زمینه مبارزه با مالاریا
  واکسیناسیون انجام شده در مؤسسات و مراکز وابسته به دانشگاه
  موارد مراجعه به کلینیک های بهداشت و تنظیم خانواده
  فعالیت های عمده بهداشت محیط در زمینه بازدیداز مکان های تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی
  موارد تشخیص بیماری های واگیر در آزمایشگاه

 

 
 
 
 
  EN |   ثبت نام  
    ورود