5:01:14 PM 1398 / 05 / 29

به پورتال مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید ::: خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را جهت غنی تر شدن محتوای پورتال از طریق آدرس پست الکترونیکی ITSM@kaums.ac.ir ارسال نمایید.

 

شرح وظایف
 

 • نظارت بر توسعه شبکه‌های مرتبط با سرورهای HISو سپاس
 • ارتباط با سازمانها و دانشگاههای ذیربط در جهت هم افزایی برای توسعه پرونده الکترونیکی سلامت
 • تقویت مدیریت و راهبری طرح پرونده الکترونیکی سلامت
 • پشتیبانی معماری سرویس‌گرای کسب و کار سلامت الکترونیکی
 • آموزش و استفاده از سیستمهای داشبورد مدیریتی و SRM
 • بررسی استانداردهای ISO 13606با بسته های ارسالی به سرورهای سپاس
 • نظارت بر توسعه و استقرار سیستم‌های HIS
 • بررسی زیرساخت فنی (سخت‌افزارها و شبکه ارتباطی) پیاده سازی و اجرای ملزومات سپاس
 • شرکت در سمینارها و همایش‌های مرتبط با پرونده الکترونیکی سلامت
 • پیاده سازی دستورالعملها و آیین نامه های ابلاغی طرح پرونده الکترونیکی سلامت
 • استقرار زیر سیستم‌های مدیریت آرکه تایپ و آنتولوژی
 • پیاده سازی معماری پرونده الکترونیکی سلامت
 • بروزرسانی ساختارها و الگوهای اصلی ارسال اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت
 • پیاده سازی سرویس های پرونده الکترونیکی سلامت
 • مدیریت و بروزرسانی داده های سپاس و صحت‌سنجی آنها
 • پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی سرورهای داده پرونده الکترونیکی سلامت
 • پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی بستر ارتباطی پرونده الکترونیکی سلامت در دانشگاه و واحدهای تابعه
 • بروزرسانی، پشتیبانی و مدیریت امنیت اطلاعات پرونده الکترونیکی سلامت
 • پیاده‌سازی، توسعه و پشتیبانی مخازن داده پرونده الکترونیکی سلامت در دانشگاه‌ و واحدهای تابعه
 • فرهنگسازی در حوزه پرونده الکترونیکی سلامت
 • آموزش مخاطبان، ذینفعان و کاربران عمومی و تخصصی در حوزه سپاس و داشبردهای مدیریتی
 • مدیریت و پشتیبانی داده‌های پرونده الکترونیک سلامت در دانشگاه و واحدهای تابعه

 

  تماس:
 تلفن: 5- 55540021 ( 031 ) داخلی 3302
 دورنگار: 55575057 ( 031 )
 
 
 
 
 
  EN |   ثبت نام  
    ورود